Przedsiębiorstwo PALISADA POLSKA Sp. z o.o. chcąc sprostać rosnącym wymaganiom rynku, podjęło decyzję o stałej poprawie jakości swoich produktów, kładziemy nacisk na unikanie wad poprzez eliminację przyczyn ich ewentualnego powstawania.

Polityka Jakości

Dążeniem firmy PALISADA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gzinie w gminie Dąbrowa Chełmińska w zakresie polityki jakości wśród obecnych i potencjalnych klientów jest ugruntowanie pozycji na rynku, jako pewnego partnera handlowego dbającego o swoich klientów jak i pracowników. Chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego producenta..
Przekonani o priorytetowej roli jakości w aspekcie naszego funkcjonowania określiliśmy długotrwałą strategię rozwoju firmy będącą instrumentem do osiągania celów.

Właściciele firmy są osobiście zaangażowani w formułowanie polityki jakości firmy, wyznaczanie celów jakościowych i zapewnienie środków niezbędnych do ich realizacji.

Nadrzędnymi celami firmy PALISADA POLSKA Sp. z o.o. jest jej rozwój oraz spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie kompleksowej realizacji dostaw systemów ogrodzeń posesyjnych oraz przemysłowych – poprzez świadczenie usług zgodnych z wymaganiami Klientów oraz normami i przepisami prawa.

Sposobem osiągnięcia tych celów jest:

  • oferowanie produktów wyprodukowanych w Polsce,
  • dokładne identyfikowanie potrzeb Klientów,
  • indywidualne i rzetelne podejście do klienta oraz zdobycie jego trwałego zaufania,
  • dostarczanie wyrobów zaspakajających w najszerszym stopniu potrzeby klientów,
  • realizacja usług przez kompetentną załogę, zgodnie z przepisami bhp, we właściwym środowisku pracy oraz podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i fachowości pracowników firmy oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za jakość wyrobu gotowego,
  • stosowanie odpowiedniego wyposażenia, korzystanie z materiałów i usług od sprawdzonych i godnych zaufania dostawców,
  • spełnienie wymagań ustawowych i przepisów formalno – prawnych.

Tworzymy klimat wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych. Pracownicy naszej firmy znając politykę jakości i rozumiejąc cele działalności firmy, są zaangażowani w realizację tychże celów i mają świadomość swojej roli w ich osiąganiu.

Staramy się, aby atmosfera i warunki pracy, dawały każdemu z naszych pracowników szansę wykazania inicjatywy w realizowaniu nakreślonych celów jakościowych, ale też zadowolenie z pracy.