IMITACJA KLINKIERU – PREFABRYKOWANY SYSTEM OGRODZEŃ


Elementy ogrodzenia wykonane są w technologii odlewu betonowego, trwałość elementu zapewnia zbrojenie, w postaci siatki oraz specjalny beton o bardzo wysokiej jakości. Grubość ścianek poszczególnych elementów wynosi zaledwie około 1,5cm co zapewnia stosunkowo niewielką wagę elementu przez co samodzielny montaż nie sprawia żadnego problemu.

Wszystkie prefabrykaty pokryte są kilkakrotnie specjalną farbą do betonu. Powierzchnie betonowe pokryte tą farbą charakteryzują się:

 • Skuteczną ochronę betonu przed erozją
 • Ograniczeniem wnikania do betonu jonów chlorkowych pochodzących z otaczającego środowiska (np. sól która posypuje się ulice).
 • Farby akrylowo-silikonowe tworzą samooczyszczające się powłoki, które przez wiele lat zapewniają efekt świeżych i czystych elewacji
 • Powłokę farby można zmywać – jest odporna na szorowanie na mokro
 • Powłoka odporna jest na ścieranie, czynniki chemiczne jak olej mineralny, benzyna, smary, roztwór soli
 • Powłoka odporna na warunki atmosferyczne: kwaśne deszcze, alkalia, spaliny, słońce – odporność sprawdzona w okresie 10-cio letnim – w warunkach naturalnej ekspozycji.

imitacjaklink2
Imitacja klinkieru. Zaletą rozwiązania jest prosty i szybki montaż który eliminuje czasochłonny proces spoinowania i fugowania klinkieru. Dodatkowym atrybutem ogrodzenia z prefabrykatów jest możliwość docinania elementów na odpowiedni wymiar oraz wycinania różnego rodzaju otworów. Jest to szczególnie przydatne przy montażu na działkach o nieregularnym kształcie i różnych kątach, a także przy montażu takich elementów jak skrzynka na listy, domofon czy oświetlenie.

Różnice między imitacją, a prawdziwym klinkierem:
2-3 krotnie niższa cena ogrodzenia imitacja klinkieru oraz prosty montaż
nie ma możliwości wystąpienia wykwitów w przeciwieństwie do klinkieru
czas postawienia ogrodzenia (kilka razy krótszy od tradycyjnego klinkieru).
bogata paleta kolorów imitacja klinkieru
Słupki – są gotowym wyrobem, który wystarczy zalać zaprawą betonową na wcześniej przygotowanym fundamencie.

Murki – również jak i słupki są od razu gotowe do montażu (nie trzeba ich zalewać zaprawą betonową i można je przyciąć do odpowiedniej długości).

 

Wymiary, wagi i ceny elementów:

PALETA KOLORÓW:

 

Wybierając ten typ ogrodzenia:

 • oszczędzasz czas oraz pieniądze
 • możesz dowolnie kształtować parkan – pod dowolnym katem docinać elementy
 • podnosisz estetykę ogrodzenia!

Przyjedź i zobacz nasze produkty na własne oczy!

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:

Płyta elewacyjna imitacja klinkieru:

Płyta może posłużyć do obłożenia cokołu domu w takiej samej stylistyce i kolorystyce jak ogrodzenie, może także posłużyć do budowy ścianek. Do budowy ścianki, można tego dokonać na dwa sposoby, murując ściankę i montując na niej płyty elewacyjne bądć tworząc z nich ściankę samodzielną w tym przypadku płyty muszą być osadzone w elemencie stalowym konstrukcyjnym którym jest ceownik 50mm. Na zdjęciu ścianka o wysokości 168cm i szerokości 75cm.  

Montaż ogrodzenia (słupki i murki imitacja klinkieru)

 • Pierwsza czynność którą należy wykonać podczas montażu ogrodzenia to wytyczenie jego poziomu (poziomu posadowienia elementów) biorąc pod uwagę takie aspekty jak poziom posadowienia domu, poziom i spad kostki brukowej czy poziom ulicy. Kolejna czynność to sprawdzenie nierówności terenu, wyznaczenie spadku terenu wzdłuż którego montowane będzie ogrodzenie oraz wyznaczenie ewentualnych uskoków segmentów ogrodzenia jeżeli spadek terenu jest znaczny. Ewentualne niewielkie nierówności terenu należy wyrównać.
 • Po wyznaczeniu umiejscowienia słupków oraz poziomu ogrodzenia należy wykonać w gruncie otwory pod fundament betonowy (stopy betonowe) słupka. Wymiary fundamentu dla słupka o szerokości 35×35 cm to: szerokość 40 cm, długość 70-75 cm, głębokość: 100 cm. Tak przygotowane otwory należy wypełnić zaprawą betonową do żądanego poziomu – poziomu który wyznaczy dolną część ogrodzenia. Podczas wykonywania fundamentu należy umieścić w nim 4 pręty zbrojeniowe żebrowane – dobrze jest wykonać klasyczną belkę zbrojeniową długości 100-150 cm o przekroju 15×15 cm ze strzemionami, o średnicy prętów min. 12 mm i strzemion z prętów gładkich 6 mm i długości. Belkę / pręty wpuszczamy w fundament betonowy na głębokość około 50-80 cm, pozostawiając pozostałe 50-70 cm ponad fundamentem. Nie należy wypuszczać zbyt dużo zbrojenia ponad poziom fundamentu aby nie utrudnić późniejszych prac tj. ustawiania słupów na fundamentach – nałożenia słupa na zbrojenie. Zalecane jest stosowanie betonu o min. klasie C16/20 (B20), można użyć gotowego betonu w workach (dostępnych w składach budowlanych) do rozmieszania z wodą.
 • Wskazane jest także wykonanie fundamentów punktowych o szerokości około 25×25 cm pod środkami murków aby w przypadku powstania naprężeń lub obciążeń zapobiec ich pęknięciu.
 • Aby połączyć murki ze słupkami należy wykonać otwory o wymiarach szer. 10 cm, wys. 15 cm u dołu słupka w miejscu gdzie będzie stykał się z murkiem (dostawiony do słupka murek zakryje wycięty otwór). Taki otwór pozwoli na przepłynięcie betonu do wysokości pierwszej przegrody murka (około 10 cm) scalając elementy i tworząc jednolitą bryłę ogrodzenia.
 • Na wcześniej przygotowane fundamenty – stopy betonowe (po wstępnym utwardzeniu betonu – 1-3 dni) należy ustawić jednocześnie słupki oraz murki (murki w razie potrzeby docięte do żądanego wymiaru), murki posadowione będą na tym samym fundamencie co słupki. Należy zachować maksymalną staranność przy pionowaniu słupków. Zdecydowanie zaleca się ustawiać słupki na izolacji, która zminimalizuje penetrację wody w głąb prefabrykatu. W tym celu należy zabezpieczyć całą poziomą powierzchnię fundamentów (stóp betonowych) masą izolacyjną typu dysperbit (nakładany w dwóch warstwach) należy także podłożyć pod krawędzie słupków oraz murków pasy papy izolacyjnej o szerokości min. 5 cm. Dopiero po ustawieniu wszystkich elementów ogrodzenia (słupków oraz murków) oraz ich wypionowaniu możemy przystąpić do wypełniania słupków masą betonową.
 • Wszystkie elementy instalacji elektrycznej i osprzętu (oświetlenie, fotokomórki napędu bramy, elektrozamek furtki, domofon) należy wykonać przed rozpoczęciem wypełniania słupka betonem, zachowując przepisy dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie, szczególnie dotyczy to izolacji instalacji elektrycznej.
 • Nie należy w pierwszej fazie wypełniać słupka betonem do pełnej wysokości, może to spowodować pęknięcie elementu. W pierwszym etapie należy wypełniać słupek stosunkowo płynnym betonem do około 30-40 cm jego wysokości. W czasie wypełniania mogą pojawić się wstrząsy, które mogą zmienić położenie słupka i poprawienie jego ustawienia z pełną zawartością byłoby niemożliwe. W słupek standard mieści się około 0,15 m3 betonu. Po wstępnym utwardzeniu pierwszej części (1-3 dni) można wypełnić prefabrykaty do wysokości ok. 100 cm i po ponownym utwardzeniu wypełnia się pozostałą objętość słupka. Zalecane jest stosowanie betonu o min. klasie C16/20 (B20), można użyć gotowego betonu w workach (dostępnych w składach budowlanych) do rozmieszania z wodą.
 • Wszelkie otwory do zamontowania osprzętu dodatkowego w słupku tj. domofonu, skrzynki pocztowej itp. należy wycinać tarczami do betonu zachowując należytą ostrożność. Elementy wewnętrzne np. skrzynki na listy należy zamontować kiedy poziom betonu w słupku osiągnie okolice dolnej krawędzi otworu skrzynki. Elementy skrzynki należy zabezpieczyć folią aby beton nie przedostał się do wnętrza skrzynki. Okolice skrzynki zalewa się nieco bardziej płynną zaprawą. Przed wypełnianiem słupka betonem nad skrzynką konieczne jest usztywnienie/zabezpieczenie skrzynki aby ciężar betonu jej nie zdeformował.
 • Nie należy zakładać daszka zamykającego górę słupka przed całkowitym utwardzeniem betonu i jego wyschnięciem (około 30 dni i dobre warunki atmosferyczne). Słupek od zewnątrz pokryty jest farbą wodoodporną, która uniemożliwia odparowanie wody z zaprawy na zewnątrz, co może spowodować uszkodzenie powłoki daszka przy temperaturach ujemnych. Daszek należy przytwierdzić do słupka przy pomocy silikonu sanitarnego.
 • Mocowania bram, furtek, przęseł można wykonać po około 7-14 dniach od ostatniego etapu prac przy wypełnianiu słupów betonem. Mocowania wykonuje się najczęściej przy pomocy kołków rozporowych lub prętów gwintowanych mocowanych przy użyciu tzw. kotwy chemicznej. Szczelinę między słupkiem a murkiem lub na łączeniu dwóch murków należy wypełnić uszczelniaczem akrylowym zewnętrznym a następnie zamalować. Powstałe w czasie montażu zadrapania, zabrudzenia na powierzchni zewnętrznej należy zamalować dostarczoną wraz z elementami wodorozcieńczalną farbą do betonu.
 • Poniższe grafiki obrazują zasadę montażu dla przykładowych elementów SŁUPEK STANDARD (szer. 35×35 cm, wys. 160 cm) oraz MUREK STANDARD (szer. 18 cm, wys. 32 cm, dł. 250 cm). Przy wyborze elementów w innych rozmiarach np. SŁUPEK SZEROKI (szer. 60×35 cm, wys. 160 cm) należy dostosować proporcjonalnie wielkości fundamentów do wymiarów przekrojów słupków. Przy wyborze innej długości podmurówek lub ich skracaniu poprzez docinanie, należy dostosować rozstawy osiowe fundamentów do danej sytuacji.

 

 

Montaż ogrodzenia (słupki stalowe i murki imitacja klinkieru):

 • Pierwsza czynność którą należy wykonać podczas montażu ogrodzenia to wytyczenie jego poziomu (poziomu posadowienia elementów) biorąc pod uwagę takie aspekty jak poziom posadowienia domu, poziom i spad kostki brukowej czy poziom ulicy. Kolejna czynność to sprawdzenie nierówności terenu, wyznaczenie spadku terenu wzdłuż którego montowane będzie ogrodzenie oraz wyznaczenie ewentualnych uskoków segmentów ogrodzenia jeżeli spadek terenu jest znaczny. Ewentualne niewielkie nierówności terenu należy wyrównać.
 • Po wyznaczeniu miejsc posadowienia słupków stalowych oraz poziomu ogrodzenia należy wykonać w gruncie otwory pod fundament betonowy słupka. Wymiary fundamentu to: szerokość 40 x 40 cm, głębokość: 100 cm. Tworzymy tzw. szklanki betonowe a więc w tak przygotowanych otworach należy umieścić centralnie (w miejscu przyszłego osadzenia słupka stalowego) rurę PCV Fi 120-160 mm a następnie należy wypełnić masą betonową otwór wokół rury PCV. Po częściowym związaniu zaprawy betonowej (ok. 2H) wyciągamy z betonu rurę PCV. Zalecane jest stosowanie betonu o min. klasie C16/20 (B20), można użyć gotowego betonu w workach (dostępnych w składach budowlanych) do rozmieszania z wodą. Powyższe obrazuje rysunek nr 1.
 • Wskazane jest także wykonanie fundamentów punktowych o szerokości około 25×25 cm pod środkami murków aby w przypadku powstania naprężeń lub obciążeń zapobiec ich pęknięciu.
 • Po związaniu wcześniej przygotowanych fundamentów (1-3 dni) można rozpocząć właściwy montaż ogrodzenia. Murki należy dociąć na odpowiednią długość (jeżeli istnieje taka potrzeba), następnie należy wyciąć na każdym z końców murka odpowiednich rozmiarów zagłębienia (wpusty) na słupek. Aby dobrze spasować elementy ogrodzenia należy montować po kolei słupek, murek, słupek … sukcesywnie wypełniając przestrzeń wokół słupka rzadką zaprawą betonową. Montaż samych słupków a w późniejszym czasie murków uniemożliwi dobre spasowanie elementów lub zaistnieje konieczność montażu murków poprzez osadzanie ich „od góry” nad słupkami. Dlatego też konieczne było wcześniejsze przygotowanie fundamentów z otworami na słupki. Powyższe obrazuje rysunek nr 2 – na grafice znajduje się przykład murka o długości 210 cm – dla przęsła o długości np. 200 cm.
 • Zdecydowanie zaleca się ustawiać murki imitacja klinkieru na izolacji, która zminimalizuje penetrację wody w głąb prefabrykatu. W tym celu należy zabezpieczyć całą poziomą powierzchnię fundamentów (stóp betonowych) masą izolacyjną typu dysperbit (nakładany w dwóch warstwach) należy także podłożyć pod krawędzie murków pasy papy izolacyjnej o szerokości min. 5 cm.
 • Po osadzeniu wszystkich elementów ogrodzenia należy wypełnić powstałe szczeliny między murkami przy pomocy uszczelniacza akrylowego zewnętrznego który po wyschnięciu należy zamalować farbą dostarczoną wraz z elementami imitacja klinkieru.

Każdy klient który dokona u nas zakupu ogrodzenia imitacja klinkieru dostaje instrukcję montażu, oraz dożywotnią pomoc techniczną. W razie wątpliwości możecie Państwo zadzwonić lub wysłać e-mail z pytaniem dotyczącym montażu, czy konserwacji ogrodzenia.