PREFABRYKOWANE OGRODZENIA TYNKOWANE

ot01

 Elementy ogrodzenia wykonane są w technologii odlewu betonowego, trwałość elementu zapewnia zbrojenie, w postaci siatki oraz specjalny beton o bardzo wysokiej jakości. Grubość ścianek poszczególnych elementów wynosi zaledwie około 1,5-2 cm co zapewnia stosunkowo niewielką wagę elementu przez co samodzielny montaż nie sprawia problemu.

Zaletą rozwiązania Prefabrykowanych Ogrodzeń Tynkowanych jest prosty i szybki montaż, dodatkowym atrybutem ogrodzenia z prefabrykatów jest możliwość docinania elementów na odpowiedni wymiar oraz wycinania różnego rodzaju otworów. Jest to szczególnie przydatne przy montażu na działkach o nieregularnym kształcie i różnych kątach, a także przy montażu takich elementów jak skrzynka na listy, domofon czy oświetlenie.

Prefabrykowane Ogrodzenia Tynkowane są doskonałą alternatywą dla tynkowanych ogrodzeń budowanych od podstaw na miejscu inwestycji. Pozwalają na pominięcie takich etapów jak murowanie i zbrojenie słupa / odlewanie betonowego słupa lub murka przy pomocy szalunków, nie ma konieczności wykonywania fundamentu pod całą długością ogrodzenia (konieczne fundamenty – stopy betonowe tylko pod słupkami) unikamy także kłopotliwego procesu gruntowania oraz tynkowana ogrodzenia na miejscu montażu.

 
 
Charakterystyka Prefabrykowanych Ogrodzeń Tynkowanych
 • Elementy produkowane w całości z wysokiej jakości jednorodnej wibrowanej  zbrojonej mieszanki betonowej wraz ze wzmocnieniami w postaci konstrukcyjnych przegród betonowych.
 • Elementy poddawane procesowi przygotowania powierzchni betonowej pod nałożenie tynku, następnie maszynowo nakładana warstwa gruntująca oraz warstwa wierzchnia czyli tynk typu baranek 1,5mm.
 • Słupki dostępne są o wymiarach 35×35 cm wysokości 160 cm lub 174 cm oraz o wymiarach 60×35 cm wysokości 160 cm. Słupy są puste w środku, na miejscu budowy należy posadowić na wcześniej przygotowanym fundamencie o wymiarach około 40×70 cm i głębokości około 100cm z wypuszczonym zbrojeniem oraz wypełnić betonem.
 • Podmurówki – murki dostępne w wymiarach: wysokość 32 cm, szerokość 18 cm (lub 25 cm) i długość 250 cm oraz wysokości 25 cm lub 32 cm, szerokość 18 cm i długość 210 cm. Murki są gotowym elementem który należy montować opierając na fundamencie słupka (murek musi być podparty na odcinku około 15-20 cm na każdym z jego końców), murków nie wypełnia się betonem, można je dociąć do żądanej długości przy użyciu szlifierki kątowej oraz tarczy diamentowej do betonu.
 • Elementy sprzedawane w wersji do samodzielnego pomalowania, np. na kolor elewacji domu. Widoczne na zdjęciach elementy zostały pomalowane farbą do betonu aksilbet w kolorze antracyt. Za dopłatą 50,00 zł za słupek/murek oraz 15,00 zł za daszek można zamówić elementy już malowane na kolor wybrany z palety kolorów farb aksilbet. 

 

 

   

 

Montaż ogrodzenia (słupki tynkowane i murki tynkowane)

 • Pierwsza czynność którą należy wykonać podczas montażu ogrodzenia to wytyczenie jego poziomu (poziomu posadowienia elementów) biorąc pod uwagę takie aspekty jak poziom posadowienia domu, poziom i spad kostki brukowej czy poziom ulicy. Kolejna czynność to sprawdzenie nierówności terenu, wyznaczenie spadku terenu wzdłuż którego montowane będzie ogrodzenie oraz wyznaczenie ewentualnych uskoków segmentów ogrodzenia jeżeli spadek terenu jest znaczny. Ewentualne niewielkie nierówności terenu należy wyrównać.
 • Po wyznaczeniu umiejscowienia słupków oraz poziomu ogrodzenia należy wykonać w gruncie otwory pod fundament betonowy (stopy betonowe) słupka. Wymiary fundamentu to: szerokość 40 cm, długość 70-75 cm, głębokość: 100 cm. Tak przygotowane otwory należy wypełnić zaprawą betonową do żądanego poziomu – poziomu który wyznaczy dolną część ogrodzenia. Podczas wykonywania fundamentu należy umieścić w nim 4 pręty zbrojeniowe żebrowane – dobrze jest wykonać klasyczną belkę zbrojeniową długości 100-150 cm o przekroju 15×15 cm ze strzemionami, o średnicy prętów min. 12 mm i strzemion z prętów gładkich 6 mm. Belkę / pręty wpuszczamy w fundament betonowy na głębokość około 50-80 cm, pozostawiając pozostałe 50-70 cm ponad fundamentem. Nie należy wypuszczać zbyt dużo zbrojenia ponad poziom fundamentu aby nie utrudnić późniejszych prac tj. ustawiania słupów na fundamentach – nałożenia słupa na zbrojenie. Zalecane jest stosowanie betonu o min. klasie C16/20 (B20), można użyć gotowego betonu w workach (dostępnych w składach budowlanych) do rozmieszania z wodą.
 • Wskazane jest także wykonanie fundamentów punktowych o szerokości około 25×25 cm pod środkami murków aby w przypadku powstania naprężeń lub obciążeń zapobiec ich pęknięciu.
 • Aby połączyć murki ze słupkami należy wykonać otwory o wymiarach szer. 10 cm, wys. 15 cm u dołu słupka w miejscu gdzie będzie stykał się z murkiem (dostawiony do słupka murek zakryje wycięty otwór). Taki otwór pozwoli na przepłynięcie betonu do wysokości pierwszej przegrody murka (około 10 cm) scalając elementy i tworząc jednolitą bryłę ogrodzenia.
 • Na wcześniej przygotowane fundamenty – stopy betonowe (po wstępnym utwardzeniu betonu – 1-3 dni) należy ustawić jednocześnie słupki oraz murki (murki w razie potrzeby docięte do żądanego wymiaru), murki posadowione będą na tym samym fundamencie co słupki. Należy zachować maksymalną staranność przy pionowaniu słupków. Zdecydowanie zaleca się ustawiać słupki na izolacji, która zminimalizuje penetrację wody w głąb prefabrykatu. W tym celu należy zabezpieczyć całą poziomą powierzchnię fundamentów (stóp betonowych) masą izolacyjną typu dysperbit (nakładany w dwóch warstwach) należy także podłożyć pod krawędzie słupków oraz murków pasy papy izolacyjnej o szerokości min. 5 cm. Dopiero po ustawieniu wszystkich elementów ogrodzenia (słupki oraz murki) oraz ich wypionowaniu możemy przystąpić do wypełniania słupków masą betonową.
 • Wszystkie elementy instalacji elektrycznej i osprzętu (oświetlenie, fotokomórki napędu bramy, elektrozamek furtki, domofon) należy wykonać przed rozpoczęciem wypełniania słupka betonem, zachowując przepisy dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie, szczególnie dotyczy to izolacji instalacji elektrycznej.
 • Nie należy w pierwszej fazie wypełniać słupka betonem do pełnej wysokości, może to spowodować pęknięcie elementu. W pierwszym etapie należy wypełniać słupek stosunkowo płynnym betonem do około 30-40 cm jego wysokości. W czasie wypełniania mogą pojawić się wstrząsy, które mogą zmienić położenie słupka i poprawienie jego ustawienia z pełną zawartością byłoby niemożliwe. W słupek standard (szer. 35×25 cm, wys. 160 cm) mieści się około 0,15 m3 betonu. Po wstępnym utwardzeniu pierwszej części (1-3 dni) można wypełnić prefabrykaty do wysokości ok. 100 cm i po ponownym utwardzeniu wypełnia się pozostałą objętość słupka. Zalecane jest stosowanie betonu o min. klasie C16/20 (B20), można użyć gotowego betonu w workach (dostępnych w składach budowlanych) do rozmieszania z wodą.
 • Wszelkie otwory do zamontowania osprzętu dodatkowego w słupku tj. domofonu, skrzynki pocztowej itp. należy wycinać tarczami do betonu zachowując należytą ostrożność. Elementy wewnętrzne np. skrzynki na listy należy zamontować kiedy poziom betonu w słupku osiągnie okolice dolnej krawędzi otworu skrzynki. Elementy skrzynki należy zabezpieczyć folią aby beton nie przedostał się do wnętrza skrzynki. Okolice skrzynki zalewa się nieco bardziej płynną zaprawą. Przed wypełnianiem słupka betonem nad skrzynką konieczne jest usztywnienie/zabezpieczenie skrzynki aby ciężar betonu jej nie zdeformował.
 • Nie należy zakładać daszka zamykającego górę słupka przed całkowitym utwardzeniem betonu i jego wyschnięciem (około 30 dni i dobre warunki atmosferyczne). Daszek należy przytwierdzić do słupka przy pomocy silikonu sanitarnego.
 • Po zamontowaniu elementy należy pomalować farbą elewacyjną zewnętrzną (na przykład na kolor elewacji domu) – jeżeli elementy zostały dostarczone w kolorze białym do późniejszego malowania.
 • Mocowania bram, furtek, przęseł można wykonać po około 7-14 dniach od ostatniego etapu prac przy wypełnianiu słupów betonem oraz po pomalowaniu elementów ogrodzenia. Mocowania wykonuje się najczęściej przy pomocy kołków rozporowych lub prętów gwintowanych mocowanych przy użyciu tzw. kotwy chemicznej. Szczelinę między słupkiem a murkiem, lub na łączeniu dwóch murków należy wypełnić uszczelniaczem akrylowym zewnętrznym a następnie zamalować.
 • Poniższe grafiki obrazują zasadę montażu dla przykładowych elementów SŁUPEK STANDARD (szer. 35×35 cm, wys. 160 cm) oraz MUREK STANDARD (szer. 18 cm, wys. 32 cm, dł. 250 cm). Przy wyborze elementów w innych rozmiarach np. SŁUPEK SZEROKI (szer. 60×35 cm, wys. 160 cm) należy dostosować proporcjonalnie wielkości fundamentów do wymiarów przekrojów słupków. Przy wyborze innej długości podmurówek lub ich skracaniu poprzez docinanie, należy dostosować rozstawy osiowe fundamentów do danej sytuacji.
 • Każdy klient który dokona u nas zakupu ogrodzenia tynkowanego poza instrukcją montażu dostaje dożywotnią pomoc techniczną. W razie pytań lub wątpliwości możecie Państwo zadzwonić lub wysłać e-mail z pytaniem dotyczącym montażu.

Montaż ogrodzenia (słupki stalowe i podmurówki – murki tynkowane):

 • Pierwsza czynność którą należy wykonać podczas montażu ogrodzenia to wytyczenie jego poziomu (poziomu posadowienia elementów) biorąc pod uwagę takie aspekty jak poziom posadowienia domu, poziom i spad kostki brukowej czy poziom ulicy. Kolejna czynność to sprawdzenie nierówności terenu, wyznaczenie spadku terenu wzdłuż którego montowane będzie ogrodzenie oraz wyznaczenie ewentualnych uskoków segmentów ogrodzenia jeżeli spadek terenu jest znaczny. Ewentualne niewielkie nierówności terenu należy wyrównać.
 • Po wyznaczeniu miejsc posadowienia słupków stalowych oraz poziomu ogrodzenia należy wykonać w gruncie otwory pod fundament betonowy słupka. Wymiary fundamentu to: szerokość 40 x 40 cm, głębokość: 100 cm. Tworzymy tzw. szklanki betonowe a więc w tak przygotowanych otworach należy umieścić centralnie (w miejscu przyszłego osadzenia słupka stalowego) rurę PCV Fi 120-160 mm a następnie należy wypełnić zaprawą betonową otwór wokół rury PCV. Po częściowym związaniu zaprawy betonowej (ok. 2H) wyciągamy z betonu rurę PCV. Zalecane jest stosowanie betonu o min. klasie C16/20 (B20), można użyć gotowego betonu w workach (dostępnych w składach budowlanych) do rozmieszania z wodą. Powyższe obrazuje rysunek nr 1.
 • Wskazane jest także wykonanie fundamentów punktowych o szerokości około 25×25 cm pod środkami murków aby w przypadku powstania naprężeń lub obciążeń zapobiec ich pęknięciu.
 • Po związaniu wcześniej przygotowanych fundamentów punktowych (1-3 dni) możemy rozpocząć właściwy montaż ogrodzenia. Murki należy dociąć na odpowiednią długość (jeżeli istnieje taka potrzeba), następnie należy wyciąć na każdym z końców murka odpowiednich rozmiarów zagłębienia (wpusty) na słupek. Aby dobrze spasować elementy ogrodzenia należy montować po kolei słupek, murek, słupek … sukcesywnie wypełniając przestrzeń wokół słupka rzadką masą betonową. Montaż samych słupków a w późniejszym czasie murków uniemożliwi dobre spasowanie elementów lub też zaistnieje konieczność montażu murków poprzez osadzanie ich „od góry” nad słupkami. Dlatego też konieczne było wcześniejsze przygotowanie fundamentów z otworami na słupki. Powyższe obrazuje rysunek nr 2 – na grafice znajduje się przykład murka o długości 210 cm – dla przęsła o długości np. 200 cm.
 • Zdecydowanie zaleca się ustawiać prefabrykowane murki tynkowane na izolacji, która zminimalizuje penetrację wody w głąb prefabrykatu. W tym celu należy zabezpieczyć całą poziomą powierzchnię fundamentów (stóp betonowych) masą izolacyjną typu dysperbit (nakładany w dwóch warstwach) należy także podłożyć pod krawędzie murków pasy papy izolacyjnej o szerokości min. 5 cm.
 • Po osadzeniu wszystkich elementów ogrodzenia należy wypełnić powstałe szczeliny między murkami przy pomocy uszczelniacza akrylowego zewnętrznego który po wyschnięciu należy zamalować.