PREFABRYKOWANE OGRODZENIA TYNKOWANE

ot01

 Elementy ogrodzenia wykonane są w technologii odlewu betonowego, trwałość elementu zapewnia zbrojenie, w postaci siatki oraz specjalny beton o bardzo wysokiej jakości. Grubość ścianek poszczególnych elementów wynosi zaledwie około 1,5-2 cm co zapewnia stosunkowo niewielką wagę elementu przez co samodzielny montaż nie sprawia problemu.

Zaletą rozwiązania Prefabrykowanych Ogrodzeń Tynkowanych jest prosty i szybki montaż, dodatkowym atrybutem ogrodzenia z prefabrykatów jest możliwość docinania elementów na odpowiedni wymiar oraz wycinania różnego rodzaju otworów. Jest to szczególnie przydatne przy montażu na działkach o nieregularnym kształcie i różnych kątach, a także przy montażu takich elementów jak skrzynka na listy, domofon czy oświetlenie.

Prefabrykowane Ogrodzenia Tynkowane są doskonałą alternatywą dla tynkowanych ogrodzeń budowanych od podstaw na miejscu inwestycji. Pozwalają na pominięcie takich etapów jak murowanie i zbrojenie słupa / odlewanie betonowego słupa lub murka przy pomocy szalunków, nie ma konieczności wykonywania fundamentu pod całą długością ogrodzenia (konieczne fundamenty tylko pod słupkami) unikamy także kłopotliwego procesu gruntowania oraz tynkowana ogrodzenia na miejscu montażu

 
 
Charakterystyka Prefabrykowanych Ogrodzeń Tynkowanych
  • Elementy produkowane w całości z wysokiej jakości jednorodnej wibrowanej  zbrojonej mieszanki betonowej wraz ze wzmocnieniami w postaci konstrukcyjnych przegród betonowych.
  • Elementy poddawane procesowi przygotowania powierzchni betonowej pod nałożenie tynku, następnie maszynowo nakładana warstwa gruntująca oraz warstwa wierzchnia czyli tynk typu baranek 1,5mm.
  • Słupki o wymiarach 35x35cm wysokości 160cm są puste w środku, na miejscu budowy należy posadowić na wcześniej przygotowanym fundamencie o wymiarach około 40x70cm i głębokości około 60cm oraz wypełnić betonem.
  • Murki dostępne w wymiarach: wysokość 32cm, szerokość 18cm (lub 25cm) oraz dwóch rodzajach długości 210 cm oraz 250 cm, są gotowym elementem który należy zamontować opierając na fundamencie słupka (murek musi być podparty na około 15-20 cm na każdym z końców), murków nie zalewa się betonem, można je dociąć do żądanej długości przy użyciu szlifierki oraz tarczy diamentowej.
  • Elementy sprzedawane w wersji do samodzielnego pomalowania, np. na kolor elewacji domu. Widoczne na zdjęciach elementy zostały pomalowane farbą do betonu aksilbet kolor antracyt. Za dopłatą 50,00 zł za słupek/murek oraz 15,00 zł za daszek można zamówić elementy już malowane na kolor wybrany z palety kolorów farb aksilbet. 

 

   

 

Montaż ogrodzenia:

–  Pierwsza czynność to sprawdzenie równości terenu, ewentualne nierówności wyrównać lub wymierzyć i zastosowań uskoki w ogrodzeniu jeżeli spadek terenu nie pozwala na jego wyrównanie

–  Należy zachować ostrożność przy ustawianiu elementów ogrodzenia w szczególności przy pionowaniu słupków podczas wypełniania ich zaprawą betonową.

–  Aby zamontować ogrodzenie konieczne jest wykonanie fundamentu o wymiarach około 40×70 cm i głębokości 100 cm. Góra fundamentu wyznacza poziom ogrodzenia. Podczas wykonywania fundamentu należy umieścić w nim 2-4 pręty (najlepiej zbrojeniowe) o długości około 120cm każdy. Pręty powinny być zatopione w betonie na około 60 cm pozostałe 60 cm musi wystawać ponad poziom fundamentu. Na tak przygotowany fundament po jego związaniu można ustawiać słupki (nastawiamy je na pręty).

–  Słupki i murki należy montować jednocześnie.

–  Po ustawieniu słupków na fundamencie można rozpocząć wypełnianie ich betonem. Nie należy wypełniać słupka betonem w czasie pierwszego zalewania do pełnej wysokości, może to spowodować pęknięcie elementu. Należy w pierwszej fazie wypełnić słupek rzadkim betonem do ¼ jego wysokości czyli ok. 40 cm. W czasie wypełniania pojawiają się wstrząsy, które mogą zmienić położenie słupka i poprawienie jego ustawienia z pełną zawartością byłoby niemożliwe. Po zastygnięciu pierwszej części można wypełnić słupek betonem do wysokości ok. 100 cm i po utwardzeniu wypełnia  się pozostałą objętość słupka. Zaleca się ustawiać słupki imitacja klinkieru na izolacji, która zminimalizuje penetracje wody w głąb prefabrykatu. W tym celu należy podłożyć pod krawędź słupka paski papy izolacyjnej o szerokości 5 cm.

–  Murki montujemy stawiając je (opierając) na wcześniej przygotowanym fundamencie słupka, murek powinien opierać się na tym fundamencie na długości około 15 cm (dlatego też fundament słupka musi mieć szerokość 70 cm). Aby wykończyć łącznie przy styku słupka i murka najlepiej wykorzystać sylikon (łączenie to powinno być elastyczne). Murek może stać swobodnie ale można też solidnie go przymocować do słupków wycinając wcześniej w u dołu słupka na styku z murkiem otwór 10×15 cm i wówczas dostawić murek do słupka w ten sposób beton którym wypełnia się słupek przepłynie do fragmentu murka (czyli do pierwszej przegrody – około 8cm) co scali ogrodzenie.

–  Nie należy montować daszka zamykającego górę słupka przed całkowitym utwardzeniem betonu.

–  Wszelkie otwory w słupku do zamocowania na przykład domofonu, skrzynki pocztowej itp. Należy wycinać tarczami do betonu zachowując należytą ostrożność. Elementy wewnętrzne np. skrzynki na listy należy zamontować kiedy poziom betonu w słupku osiągnie okolice dolnej krawędzi otworu skrzynki. Elementy skrzynki należy zabezpieczyć folią aby beton nie wpłynął do wnętrza skrzynki. Okolice skrzynki zalewa się nieco rzadszą zaprawą. Przed zalewaniem słupka nad skrzynką konieczne jest usztywnienie skrzynki aby ciężar betonu jej nie zdeformował.

–  Wszystkie elementy instalacji elektrycznej należ wykonać przed zalaniem słupka zachowując przepisy w tym zakresie, szczególnie dotyczy to izolacji.

–  Mocowania bram, furtek, przęseł można wykonać po wyschnięciu betonu wewnątrz słupków. Mocowania wykonuje się najczęściej przy pomocy kołków rozporowych lub kotwy chemicznej.

–  Daszek na słupek należy zamontować przy użyciu silikonu.

–  Po zamontowaniu elementy należy już tylko pomalować farbą elewacyjną zewnętrzną (na przykład na kolor elewacji domu), nie sprzedajemy elementów malowanych.

Uwaga! Każdy klient który dokona u nas zakupu ogrodzenia tynkowanego poza instrukcją montażu dostaje dożywotnią pomoc techniczną. W razie wątpliwości możecie Państwo zadzwonić lub wysłać maila z pytaniem dotyczącym montażu.

Po zamontowaniu elementy należy pomalować farbą elewacyjną zewnętrzną (na przykład na kolor elewacji domu).